Kierunki zaoczne, termin 20-21 czerwca 2020r.
Opiekun medyczny semestr II
Opiekunka dziecięca semestr IV
Protetyk słuchu semestr IV
Technik sterylizacji medycznej semestr II