Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Informuję, iż w dniach 24.10.2020r-08.11.2020r.

wszystkie zajęcia w szkole będą odbywać się zdalnie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz w takim zakresie umiejętności praktycznych jakie będą możliwe do realizacji w tej formie.

Wszystkie zajęcia stacjonarne w szkole są zawieszone
do 8 listopada włącznie.