Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021r.:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

Informuję, iż od 20.12.2021r.- 09.01.2022r.  nauka w szkole będzie odbywała się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość- tylko
w zakresie zajęć teoretycznych.

Wszystkie zajęcia praktyczne w ramach pracowni kształcenia zawodowego oraz w placówkach szkolenia praktycznego będą odbywały się stacjonarnie, w wymiarze nie przekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe będą również odbywać się w miejscu ich prowadzenia.

Zgodnie z powyższym, wszystkie dokonane zmiany w planie, zostaną wkrótce przekazane poszczególnym klasom.

 

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU