Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Informuję, iż od 21 lutego 2022r. wraca nauka stacjonarna w szkole, zgodnie z ustalonym planem zajęć na początku semestru.

Dorota Mystkowska
Dyrektor CKZiU