Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Informuję, iż od 26.04.2021r.
Zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
z wyjątkiem praktyk zawodowych oraz wybranych ćwiczeń praktycznych w pracowniach kształcenia zawodowego, które zostaną zorganizowane dla słuchaczy poszczególnych semestrów,
w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczegółowe plany zajęć praktycznych zostaną przekazane poszczególnym klasom przed zajęciami.

Dorota Mystkowska
Dyrektor CKZiU
w Warszawie