Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 11 marca 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-w-szkolach-nowe-zasady-organizacji-pracy-szkol-w-wybranych-wojewodztwach-od-15-do-28-marca

Informuję, iż  od 15.03.2021r.28.03.2021r.

Wszystkie zajęcia w szkole będą odbywać się zdalnie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na kierunkach dziennych- obowiązuje stały plan zajęć, przekazany na początku II semestru.

Dla słuchaczy kierunków zaocznych zajęcia w dniach 13- 14 marca 2021r.-odbędą się bez zmian, zaś na kolejne zjazdy plany zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ)- wszystkie zajęcia zdalne w dniach 20-21 marca 2021r.

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

w Warszawie