Zgodnie z przekazaną informacją na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Informuję, iż  od 18.01.2021r.

Zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

z wyjątkiem praktyk zawodowych oraz wybranych ćwiczeń  praktycznych w pracowniach kształcenia zawodowego, które zostaną zorganizowane dla słuchaczy poszczególnych semestrów,
w  wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczegółowe plany zajęć są obecnie przygotowywane
i zostaną  przekazane poszczególnym klasom przed zajęciami.

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

w Warszawie