Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Informuję, iż w dniach 09.11.2020r-29.11.2020r.

Zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w zakresie wszystkich zajęć.

Jedynie słuchacze ostatniego semestru Technik elektroradiolog

– klasa III semestr V będą mieć zorganizowane zajęcia praktyczne na terenie szkoły w okresie zawieszenia zajęć 09-29.11.2020r.,
w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Wkrótce zostanie opracowany i przekazany w/w klasie szczegółowy plan zajęć.

 

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU

w Warszawie