W dniach  25-27 marca 2019r. zajęcia z przedmiotu Język angielski są odwołane z powodu choroby nauczyciela.