NAUCZYCIELE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

 

ALEKSANDRA

ARCHANOWICZ

 

Nauczyciel Języka angielskiego

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4 i w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 

 

MAŁGORZATA

BABIS

 

Doradca zawodowy

Nauczyciel zawodu opiekunka dziecięca w Medycznej Szkole Policealnej Dla Dorosłych
Wychowawca II semestru opiekunka dziecięca

 

 

 

KRYSTYNA

BEDNARSKA

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4 i w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

Wychowawca sem. II Opiekun medyczny

 

CELINA

BORKOWSKA

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

RYSZARD

DUDA

Nauczyciel optyki w zawodzie ortoptystka

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

MARIA

DYGUŚ

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4

wychowawca kl. I sem. II ortoptystka

 

MACIEJ

DYMKOWSKI

Nauczyciel zawodu technik masażysta

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

EWA

FUDALSKA

 

 

Nauczyciel Języka migowego
w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4 i w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

ANITA

GLINKA

 

Nauczyciel zawodu ortoptystka

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

BARBARA

GOLIŃSKA

 

Nauczyciel zawodu technik masażysta

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

ZOFIA

GÓRSKA

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4

wychowawca kl. I ortoptystka

 

JOANNA

GRĘDA

Nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;
wicedyrektor CKZiU

 

PATRYK

GRUSZCZYŃSKI

Nauczyciel zawodu technik masażysta w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 oraz przedmiotów : fizykoterapia w kosmetyce
i pracownia fizykoterapii w zawodzie technik usług kosmetycznych w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

JADWIGA

JACKIEWICZ

 

Nauczyciel przedmiotu Pracownia rentgenografii i pracownia anatomii radiologicznej, organizacja i stosowanie diagnostyki radiologicznej

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4

 

IWONA

JAKUBIAK-SAPA

 

Nauczyciel zawodu technik usług kosmetycznych

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

 

JOANNA

JAROŃ

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 wychowawca sem. I Protetyk słuchu

 

MARLENA

JAROTA

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

wychowawca sem. III Protetyk słuchu

 

AGNIESZKA

JODŁOWSKA

 

Nauczyciel zawodu technik masażysta

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

w roku szkolnym 2017/18 urlop zdrowotny

 

EWA

JUSZCZYK

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

wychowawca sem. I Opiekun medyczny;

opiekun Samorządu Słuchaczy

 

BEATA

KAMIŃSKA

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

HANNA

KAUZIK

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Kierownik Szkolenia Praktycznego

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

GRAŻYNA

KARPIŃSKA

 

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

JERZY

KIELMAS

 

 

Nauczyciel zawodu protetyk słuchu

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

 

JERZY

KIERZKOWSKI

 

 

Nauczyciel przedmiotu: Fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura elektromedyczna w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

JAROSŁAW

KOWNACKI

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

KRZYSZTOF

KRUPA

 

 

Nauczyciel zawodu protetyk słuchu

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

 

JOLANTA

KUBAJKA-PIOTROWSKA

 

 

Nauczyciel przedmiotu Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

 

KAROLINA

KULEJ

 

Nauczyciel zawodu technik usług kosmetycznych

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 

DANUTA

KUREK

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4 i w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 wychowawca sem. I Technik usług kosmetycznych

 

KATARZYNA

KWIATKOWSKA

 

Nauczyciel bibliotekarz;

 

 

MAŁGORZATA

MACHOWIAK

 

Nauczyciel zawodu technik usług kosmetycznych
w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;
 

 

GABRIELA

MAJAK

 

Nauczyciel zawodu technik masażysta
w Medycznej Szkole Policealnej nr 4
wychowawca II klasy technik masażysta;

 

MARTA

MAJCHRZAK

 

Nauczyciel chemii kosmetycznej w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

GRZEGORZ

MAKOWICZ

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

TERESA

MAZUR

Nauczyciel zawodu ortoptystka

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4;

 

 

BOŻENA

MICHALIK

 

Nauczyciel zawodu ortoptystka

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

RYSZARD

MIKOŁAJEWSKI

 

Nauczyciel zawodu protetyk słuchu

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

 

 

 

BARTOSZ

MIROCHA

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

ALEKSANDRA

MOŚCIŃSKA

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

ANDRZEJ

MROCZEK

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

\w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

MAREK

NAWROCKI

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

EWA

PASTOR

 

Nauczyciel zawodu

Kierownik Szkolenia Praktycznego

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4

 

IWONA

PLEWKA

 

Nauczyciel zawodu protetyk słuchu

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

 

 

SZYMON

PODLEWSKI

 

Nauczyciel przedmiotu Radioterapia w Medycznej Szkole

Policealnej Nr 4;

 

KATARZYNA

POGODA

 

Nauczyciel zawodu technik masażysta

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4

wychowawca kl. I Technik masażysta

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

MAŁGORZATA

POLITIKIN – TARAS

 

Nauczyciel  Podstaw przedsiębiorczości

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 

 

AGNIESZKA

ROSA

 

Nauczyciel zawodu ortoptystka

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4;

 

NATALIA

ROŻKO

 

Nauczyciel podstaw prawa i działalności gospodarczej

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4 i w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 

 

AGATA

SACKIEWICZ

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

 

 

RADOSŁAWA

SAWICKA

 

Nauczyciel zawodu technik usług kosmetycznych

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 

 

ILONA

SZACHNIEWICZ

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4;

 

 

MARTYNA

SZAJBNER

 

 

Nauczyciel zawodu protetyk słuchu

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 

 

MACIEJ

SZATKOWSKI

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4;

 

 

MAGDALENA

SZELĄGOWSKA-MĄKA

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog;

wychowawca kl. II technik elektroradiolog;

 

BEATA

SZEWCZYK

 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4

wychowawca kl. III Technik elektroradiolog;

 

EWA

ŚWIERŻYŃSKA

 

Nauczyciel bibliotekarz;

Nauczyciel technologii informatycznych w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

wychowawca sem. III Technik usług kosmetycznych;

 

BARBARA

TARGOŃSKA

 

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4;

 

 

BEATA

TOMCZAK

 

Nauczyciel psychologii

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4 i w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych

wychowawca I klasy technik elektroradiolog;

 

 

ANITA

WASZCZUK

 

Nauczyciel Wychowania fizycznego

w Medycznej Szkole Policealnej nr 4;

wychowawca klasy I semestr II technik masażysta

opiekun Samorządu Uczniowskiego;

 

MAGDALENA

WÓJCIK

  

Nauczyciel zawodu protetyk słuchu

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych;

 

 

JOANNA

ZDYBEL

 

Nauczyciel zawodu ortoptystka

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4;

 

EWA

ZIELIŃSKA

 

 

Nauczyciel zawodu technik elektroradiolog

w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4;