Struktura Organizacyjna

 

Dyrektor

Dorota Mystkowska

 

JG

Wicedyrektor

Joanna Gręda

 

Kierownicy szkolenia praktycznego

Hanna Kauzik –

Kierownik Szkolenia Praktycznego

w Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych


Ewa Pastor –

Kierownik Szkolenia Praktycznego Medycznej Szkole Policealnej Nr 4