Od 01.09.2017 w zawodzie
opiekunka dziecięca
uruchamiamy nową formę kształcenia.
Nauka odbywać się będzie w sobotę i niedzielę średnio 2 razy w miesiącu.