I semestr technik sterylizacji medycznej

 

W dniu 13.05.2018r.  (niedziela) zajęcia z przedmiotu:  Zarys anatomii, fizjologii i patologii człowieka,  są odwołane z powodu choroby nauczyciela.