Podstawa Programowa 2017

Załącznik 3. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły, który rozpoczął naukę

od 01 września 2017 r. i ukończyli z dniem 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Podstawa Programowa 2019

Załącznik 3a. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły, który rozpoczął naukę

od 1 września 2019 r.