Egzamin zawodowy

Strona główna/Egzamin zawodowy
Egzamin zawodowy 2015-11-24T15:59:38+00:00

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Technik Elektroradiolog

Technik Masażysta

Terapeuta zajęciowy

Technik sterylizacji medycznej

Technik usług kosmetycznych

Opiekunka dziecięca

Opiekun medyczny

Opiekun w domu pomocy społecznej

Protetyk słuchu

Ortoptystka

Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (dla absolwentów od 01.2014)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu (dla absolwentów do 06.2013)

Osoby zdające egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin – absolwenci do roku szkolnego 2012/2013) w czerwcu 2016 roku zobowiązane są do złożenia w sekretariacie szkoły wypełnionych drukowanym pismem deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 20.12.2015 roku.