PLANY ZAJĘĆ

ZJAZD I-X semestr II zmiany z 06.05

Terminy zjazdów w roku  2021-2022

Opiekun medyczny klasa I semestr I

Harmonogram spotkań z opiekunami klas

 

 

INFORMACJA

 

W celu sporządzanie duplikatu dyplomu, świadectwa, legitymacji szkolnej oraz przebiegu szkolenia w oparciu o posiadaną dokumentację

 należy:

wypełnić odpowiedni wniosek oraz dokonać opłaty skarbowej a następnie komplet dokumentów złożyć w sekretariacie  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Warszawie.

  • za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu oraz przebiegu szkolenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej tj. 26,00zł.(słownie: dwadzieścia sześć złotych)
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej tj. 9,00zł.(słownie: dziewięć złotych)

Numer konta bankowego

na które należy wpłacać pieniądze za wystawiane przez szkołę duplikaty oraz przebiegi szkolenia: (z dopiskiem: Opłata za wystawienie duplikatu)

Bank PKO BP: 0510 2010 2600 0011 0202 2753 45

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

 

Wniosek o duplikat dyplomu

Wniosek o duplikat legitymacji

Wniosek o przebieg szkolenia

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Doradca zawodowy: mgr Małgorzata Babis

tel. 22 810 46 17 wewn. 33

e-mail: mbabis.doradca@onet.pl m.babis@ckziu.waw.pl

Dla słuchaczy przyjezdnych jest możliwość noclegu w internacie SEZAM, który znajduje się przy ul. Grenadierów 41,

po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej: /22/ 870-20-50 lub drogą e-mailową:hotel@grenadierów.pl.

 

Numer konta bankowego

na które należy wpłacać pieniądze za wystawiane przez szkołę duplikaty oraz przebiegi szkolenia:

Bank PKO BP: 0510 2010 2600 0011 0202 2753 45

Kierunki:

Ortoptystka

dziennie

Ortoptystka

nauka od czwartku do soboty 2 lata

Technik elektroradiolog

dziennie

Technik elektroradiolog

nauka od poniedziałku do piątku 2,5 roku

Technik masażysta

dziennie

Technik masażysta

nauka od poniedziałku do piątku i od czwartku do soboty 2 lata

Terapeuta zajęciowy

dziennie

Terapeuta zajęciowy

nauka od czwartku do soboty 2 lata

Protetyk Słuchu

zaocznie

Protetyk Słuchu

nauka trwa 2 lata (zjazdy sobota- niedziela)

Technik Sterylizacji Medycznej

zaocznie

Technik Sterylizacji Medycznej

nauka trwa 1 rok (zjazdy sobota – niedziela)

Technik Usług Kosmetycznych

zaocznie

Technik Usług Kosmetycznych

nauka trwa 2 lata (zjazdy sobota – niedziela)

Opiekun Medyczny

zaocznie

Opiekun Medyczny

nauka trwa 1 rok (zjazdy sobota – niedziela)

Opiekunka Dziecięca

zaocznie

Opiekunka Dziecięca

nauka trwa 2 lata ( od środy do soboty)