Zapraszamy Absolwentów

 

Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie,

którzy zdawali egzamin w sesji maj/lipiec 2021 r.,

po odbiór Certyfikatów Kwalifikacji Zawodowej i Dyplomów Zawodowych.
Certyfikaty i Dyplomy wydawane będą od 09 września 2021 r.

w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości.