Telefon- 22 810 46 17 wewn.23

e-mail: biblioteka@ckziu.waw.pl

Biblioteka szkolna dysponuje bogatym księgozbiorem o tematyce medycznej. Posiadamy szeroki wybór woluminów
z zakresu literatury popularnonaukowej i pięknej.

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma: Charaktery, Słyszę, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, Beauty Forum. Ponadto mamy archiwalne numery: Wspólnych Tematów, Magazynu Pielęgniarek i Położnych, Hobby, Małego Artysty, Weny.

Do dyspozycji uczniów i słuchaczy są stanowiska komputerowe, Internet  i skaner.

Zapraszamy!