About marcinadm

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far marcinadm has created 116 blog entries.

Egzaminy zawodowe w dniach 20-22 sierpnia 2020r.

Słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego w dniach 20-22 sierpnia 2020r. zobowiązani są do zachowania procedur sanitarnych, zgodnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS, dostępnymi na stronie: https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_250120200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%c3%b3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf.pdf

W szczególności przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie szkoły, dezynfekcji rąk oraz wypełnieniu stosownego oświadczenia przy wejściu do szkoły.

Zdający pozostawiają rzeczy osobiste w wyznaczonych salach. Do Sali egzaminacyjnej mogą zabrać jedynie dokument tożsamości, długopis z czarnym tuszem oraz małą butelkę wody.

2020-08-19T12:49:59+02:0019 sierpnia, 2020|Aktualności|

Zwrot książek do biblioteki

Szanowni Państwo,

Przypominamy semestrom kończącym szkołę (KKZ, kierunki dzienne i zaoczne) o konieczności zwrotu książek do biblioteki szkolnej do 23 czerwca 2020 r.

2020-06-22T13:37:22+02:0022 czerwca, 2020|Aktualności|

Terminarz egzaminów zewnętrznych w sesji Lato 2020r- część pisemna i część praktyczna

„Terminarz egzaminów zewnętrznych w sesji Lato 2020r- część pisemna i część praktyczna.

Szczegółowe listy z nazwiskami, datami i godziną egzaminów do obu części zostały przekazane drogą e-mailową oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole”.

Terminarz egzaminów w sesji lato 2020- pisemne
Terminarz egzaminów w sesji lato 2020- praktyczne

2020-06-05T19:53:57+02:005 czerwca, 2020|Aktualności|

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z dnia 18 maja 2020r

       w sprawie:  wprowadzenia  procedury bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w czasie pandemii COVID-19,

na podstawie: Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole oraz Wytycznych GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej z dnia 15.05.2020

zarządzam, co następuje:

  • 1

         Wprowadza się procedurę bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Warszawie w czasie pandemii COVID -19 w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 – do pobrania plik pdf

2020-05-24T22:16:22+02:0024 maja, 2020|Aktualności|

Przedłużenie zajęć zdalnych do 24 maja 2020r.

Przedłużenie zajęć zdalnych do 24 maja 2020r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r.,zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19,

Informujemy iż wszystkie formy kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będą odbywały się zdalnie do 24 maja 2020r.

2020-04-27T11:14:34+02:0027 kwietnia, 2020|Aktualności|

Zawieszenie zajęć w szkole do 26 kwietnia 2020r.

W związku z wydaniem kolejnego komunikatu rządu o czasowym zawieszeniu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, informujemy że zajęcia zdalne
w szkole ulegają przedłużeniu we wszystkich formach kształcenia do dnia
26 kwietnia 2020r., z wyłączeniem wiosennej przerwy świątecznej: 9-14 kwietnia 2020r.

2020-04-10T11:00:03+02:0010 kwietnia, 2020|Aktualności|
Go to Top