Prosimy słuchaczy o zapoznanie się z aktualnym planem zajęć. Zmiany dotyczą zjazdów VII, VIII, IX i X.

Plan znajduje się w zakładce DLA UCZNIÓW.