Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 24 listopada 2020r.

https://www.gov.pl/attachment/f6baa81c-58dc-4be2-950c-8d4600573d52

 

Informuję, iż  od 30.11.2020r.03.01.2021r.

Zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkole
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

z wyjątkiem wybranych ćwiczeń  praktycznych w pracowniach kształcenia zawodowego, które zostaną zorganizowane dla słuchaczy poszczególnych semestrów, w  wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczegółowe plany zajęć są obecnie przygotowywane
i zostaną  przekazane poszczególnym klasom przed zajęciami.

Dorota Mystkowska

Dyrektor CKZiU
w Warszawie