Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych (ZAOCZNA)

Strona główna/Rekrutacja/Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych (ZAOCZNA)
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych (ZAOCZNA) 2019-01-03T10:00:45+00:00

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

REKRUTACJA NA ROK SZK. 2017/2018

Prowadzimy nabór na kształcenie w zawodach:

 • protetyk słuchu –  nauka trwa 2 lata zjazdy –  sobota-niedziela
 • technik usług kosmetycznych – nauka trwa 2 lata zjazdy – sobota-niedziela
 • technik sterylizacji medycznej – nauka trwa 1 rok –  zjazdy sobota – niedziela
 • opiekun medyczny – nauka trwa 1 rok- zjazdy sobota – niedziela
 • opiekunka dziecięca – nauka trwa 2 lata –  zjazdy sobota – niedziela
 • technik elektroradiolog – nauka trwa 2,5 roku – od poniedziałku do piątku
 • technik masażystanauka trwa 2 lata od poniedziałku do piątku lub od środy do soboty
 • terapeuta zajęciowynauka trwa 2 lata od środy  do  soboty
 • ortoptystkanauka trwa 2 lata od środy  do  soboty

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • podanie o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym  podanie  (do pobrania) lub w sekretariacie szkoły
 • kwestionariusz osobowy–kwestionariusz.doc (do pobrania) lub w sekretariacie szkoły
 • zaświadczenie od lekarz Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole  w wybranym zawodzie (skierowanie wydawane jest  w sekretariacie szkoły) ,
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW
 • 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia,
 • ksero dowodu tożsamości
 • Komplet dokumentów składamy w koszulce – do pobrania WNIOSEK O PRZYJECIE DO SZKOŁY

  

Dodatkowe  informacje można  uzyskać w sekretariacie słuchaczy, tel.:  (22) 810-46-17

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane będą  z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację zadań z zakresu medycyny pracy. Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby, jak i wydającej skierowanie szkoły.

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów.

W roku bieżącym MWOMP z siedzibą w Płocku oraz oddziały w Warszawie i Radomiu wykonują również bezpłatnie przedmiotowe badania dla uprawnionych osób z terenu województwa mazowieckiego.

Załączniki do strony