MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE (DZIENNA)

Strona główna/Rekrutacja/MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE (DZIENNA)
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE (DZIENNA) 2019-04-06T14:32:43+00:00

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4

IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE

REKRUTACJA NA ROK SZK. 2018/2019

Prowadzimy nabór na kształcenie w zawodach:

 • protetyk słuchu –  nauka trwa 2 lata zjazdy –  sobota-niedziela
 • technik usług kosmetycznych – nauka trwa 2 lata zjazdy – sobota-niedziela
 • technik sterylizacji medycznej – nauka trwa 1 rok –  zjazdy sobota – niedziela
 • opiekun medyczny – nauka trwa 1 rok- zjazdy sobota – niedziela
 • opiekunka dziecięca – nauka trwa 2 lata –  zjazdy sobota – niedziela
 • technik elektroradiolog – nauka trwa 2,5 roku – od poniedziałku do piątku
 • technik masażystanauka trwa 2 lata od poniedziałku do piątku lub od środy do soboty
 • terapeuta zajęciowynauka trwa 2 lata od środy  do  soboty
 • ortoptystkanauka trwa 2 lata od środy  do  soboty

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 2. Kwestionariusz (druk do pobrania lub w sekretariacie szkoły),
 3. Zaświadczenie lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, (skierowanie do w/wym. lekarza wydaje sekretariat szkoły),
 4. Ksero lub odpis dowodu osobistego,
 5. 3 zdjęcia  (podpisane imieniem i nazwiskiem),
 6. Karta szczepień lub zaświadczenie o szczepieniu WZW,
 7. Wszystkie dokumenty składane są w koszulce.

Do Pobrania: :  Kwestionariusz

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane będą  z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację zadań z zakresu medycyny pracy. Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby, jak i wydającej skierowanie szkoły.

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów.

W roku bieżącym MWOMP z siedzibą w Płocku oraz oddziały w Warszawie i Radomiu wykonują również bezpłatnie przedmiotowe badania dla uprawnionych osób z terenu województwa mazowieckiego.

Załączniki do strony