MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE (DZIENNA)

Strona główna/Rekrutacja/MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE (DZIENNA)
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE (DZIENNA) 2017-10-30T23:14:26+00:00

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4

IM. PROF. EDMUNDA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE

REKRUTACJA NA ROK SZK. 2017/2018

Prowadzimy nabór na kształcenie w zawodach:

  • Ortoptystka nauka od czwartku do soboty 2 lata
  • Technik masażystanauka od poniedziałku  do piątku i od czwartku do soboty 2 lata,

 

Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
  2. Kwestionariusz (druk do pobrania lub w sekretariacie szkoły),
  3. Zaświadczenie lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, (skierowanie do w/wym. lekarza wydaje sekretariat szkoły),
  4. Ksero lub odpis dowodu osobistego,
  5. 3 zdjęcia  (podpisane imieniem i nazwiskiem),
  6. Karta szczepień lub zaświadczenie o szczepieniu WZW,
  7. Wszystkie dokumenty składane są w koszulce.

Do Pobrania: :  Kwestionariusz

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane będą  z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację zadań z zakresu medycyny pracy. Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby, jak i wydającej skierowanie szkoły.

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów.

W roku bieżącym MWOMP z siedzibą w Płocku oraz oddziały w Warszawie i Radomiu wykonują również bezpłatnie przedmiotowe badania dla uprawnionych osób z terenu województwa mazowieckiego.

Załączniki do strony

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/11373,Badania-kandydatow-do-szkol-ponadgimnazjalnych.html

Link dotyczy robienia badań u lekarza medycyny pracy.